Vina FIORE

Crvenica

Istarska crvenica - Terra rossa, Fiore vina, UmagCrvenica je tlo mediteranskog i submediteranskog područja sastavljena od vapnenca koja dobijaju znatnu količinu padalina.

Crvenica je tzv. teško tlo, zbijeno i s malo humusa. Međutim, crvenica lako lako upija i dugo zadržava vodu što omogućuje biljkama da na njoj opstaju tijekom suhog, vrućeg i dugog sredozemnog ljeta.

Sadrži okside željeza i aluminija koji joj daju crvenu boju, po kojoj je i dobila ime.

Poznata istarska Crvenica ili Terra rossa kod nas je duboka, ponegdje lesivirana i pogoduje prostiranju korijenovog sustava u najdublje profile tla. Štiti za vrijeme jake suše i obogaćuje vino tipičnom mineralnom notom.